יום שישי, 17 באוגוסט 2012

Who are you anyway- Avi --- מי אתה בכלל- אבי


סקיצות לדמות בספר "מי אתה בכלל"

Character study for "who are you anyway"

2 comments: